Gezin

Deze film is onderdeel van een serie verschillende TV-spots waarin laaggeletterden worden geportretteerd.

Our Office

Koninginnegracht 7
2514 AA The Hague
The Netherlands

Contact
T: +31 (0) 70 – 36 52 721
E: info@starsoundproductions.com
Vacatures
Social Media