Symposium Financial Resilience

Het symposium (20-21 April 2016) bood de ruimte aan vele experts uit de zakenwereld en de overheid om het probleem ‘financiële onzekerheid’ te bespreken.

De OECD/International Network on Financial Education, Ministeries van Financiën en Onderwijs, banken, wetgevende en controlerende instanties, overheidsinstanties en internationale bedrijven, academische instellingen en de privésector bogen zich over hoe we de wereld financieel zelfredzaam kunnen maken. 

Our Office

Koninginnegracht 7
2514 AA The Hague
The Netherlands

Contact
T: +31 (0) 70 – 36 52 721
E: info@starsoundproductions.com
Vacatures
Social Media