Tolk- en vertaaldienstverlening

Het Rijk besteedt tolk- en vertaaldienstverlening via openbare aanbestedingen uit aan intermediairs. Zelfstandig werkende gekwalificeerde tolken en vertalers die overheidsopdrachten willen uitvoeren, krijgen daardoor de opdrachten via deze bemiddelaars. In deze animatie wordt uitgelegd wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van het Rijk, de intermediairs en de tolk of vertaler.

Logo Starsound Productions video, animatie, audio en voorlichtingfilms

Ons kantoor

Maanweg 174
(6de etage - Toren C)
2516 AB Den Haag

Contact
T: +31 (0) 70 – 36 52 721
E: info@starsoundproductions.com
Vacatures
Social Media